Lm. Nguyễn Văn Thư sáng tác nhạc Thánh Ca với lời nhạc nhẹ nhàng bình dị, gần gũi dân tộc, tạm gọi dòng nhạc có khuynh hướng nhạc Ngũ Cung Việt Nam (Anh ngữ gọi là  nhạc Penta-tonic - dùng âm giai với 5 nốt nhạc, khác âm giai thất cung hepta-tonic gồm bảy nốt nhạc Tây phương).  Các cụ xưa gọi nhạc Ngũ Cung bằng “Cung, Thương, Giốc, Vũ, Chủy”, thường được tượng trưng cho ngũ hành trong trời đất: Thổ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa.  Nhạc Ngũ Cung cũng được các Cụ gọi với tên rất xưa: Hò, Xự, Xang, Xê, Cống (nhạc  Tây phương là: Fa, Sol, La, Si, Do).

 Tuyển Tập Thánh Ca Số 1

Thánh Ca Đặc Biệt

Tuyển Tập Thánh Ca Số 2

Thánh Ca Tổng Hợp

Tuyển Tập Thánh Ca Số 3

Thánh Ca Chọn Lọc

Tuyển Tập Thánh Ca Số 4

Thánh Ca Dâng Lễ

Tuyển Tập Thánh Ca Số 5

Mừng Kính Các Thánh

Tuyển Tập Thánh Ca Số 6

Thánh Ca Dâng Mẹ

Tuyển Tập Thánh Ca Số 7

Thánh Ca Phụng Vụ Quanh Năm

Tuyển Tập Thánh Ca Số 8

Thánh Ca Thống Hối Mùa Chay

Tuyển Tập Thánh Ca Số 9

Thánh Ca Giáng Sinh

Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


01 - Khúc Hát Tạ Ơn

02 - Bài Ngợi Ca

03 - Đời Hiến Dâng

04 - Này Con Đến

05 - Niềm Vui Tiến Dâng

06 - Bài Ca Tin Cậy Mến

07. Tân Xuân Dâng Chúa

08 - Lời Nguyện Dâng Mẹ

09 - Cành Hoa Tri Ân

10 - Con Chẳng Có Gì

11 - Tâm Sự Kẻ Trở Về

12 - Ra Đi Rộn Tiếng Hoan Ca

Tâm Tình Ca

Bên Lòng Chúa

Bánh Rượu Ân Tình

Lấy Gì Dâng Chúa

Tâm Sự Bên Chúa

Khúc Hát Bên Dòng Sông

Bài Ca Mãn Nguyện

Tìm Về Bên Chúa

Ước Nhìn Nhan Mẹ

Mừng Thánh Giuse

Ca Khúc Phục Sinh

Về Nhà Cha1. Dâng Chúa Từ Nhân

2. An Bình Trong Chúa

3. Dâng Hiến

4. Lên Đền Thánh

5. Lời Cầu Trước Thánh Thể

6. Lòng Thành Dâng Chúa

7. Cầu Mẹ Mân Côi

8. Kính Chúa Ba Ngôi

9. Đời Hiến Dâng

10. Cầu Chúa Thánh Thần

11. Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

12. Lời Nguyện Ước Ngày Vui1. Dâng Hiến - 2. Lòng Thành Dâng Chúa - 3. Bánh Rượu Ân Tình

4. Con Chẳng Có Gì - 5. Dâng Chúa Từ Nhân - 6. Này Con Đến

7. Hiệp Lòng Tiến Dâng - 8. Lấy Gì Dâng Chúa - 9. Niềm Vui Tiến Dâng

10. Lời Ca Như Lễ Vật - 11. Dâng Lên Tòa Cao Sang - 12.Bài Ca Dâng Lễ

13. Cùng Dâng Lên 14. Dâng Lễ Toàn Thiêu

Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Nhấn chuột vào hình ở trên để chọn nghe từng bài

Thánh Ca có lời nhạc.

===

Nghe toàn bộ album


Tuyển Tập Thánh Ca Số 10

Thánh Ca Tôn Kính Ngợi Khen

1. Tân Xuân Dâng Chúa - 2. Cành Hoa Tri Ân - 3. Cuộc Tình Dâng

Trước Thánh Nhan - 4. Lời Nguyện Ước Ngày Vui - 5. Lời Cầu Nơi

Vực Thẳm - 6. Ca Khúc Phục Sinh - 7. Chúa Lên Trời -

8. Cầu Chúa Thánh Thần - 9. Kính Chúa Ba Ngôi -

10. Lời Cầu Trước Thanh Thể - 11. Cầu Xin Thánh Tâm

12. Lời Van Dưới Vực Sâu - 13. Ngày An Táng Cha (Mẹ)

1. Tâm Sự Kẻ Trở Về

2. Về Nhà Cha

3. Niềm Vui Tận Hiến

4. Khúc Hát Bên Giòng Sông5. Tìm Về Bên Chúa

6. Lời Kinh Chiều

7. Mùa Thống Hối

8. Dâng Chúa Mùa Chay

9. Dâng Chúa

Vọng Chính Nhân - Vui Mùa Giáng Sinh - Về Thăm Bê Lem -

iệm Khúc Giáng Sinh 1 - Giáng Sinh Trong Hồn - Lời Cầu

êm Thánh - Chờ Mong Người Đến - Chuyện Đêm Năm Xưa -

ng Chúa Đến - Niệm Khúc Giáng Sinh 2 -Bài Ca Ước Vọng -

Theo Ánh Sao

1. Khúc Hát Tạ Ơn

2. Bài Ca Mãn Nguyện

3. Bài Ca Tin Cậy Mến

4. Giê Su Ngàn Đời

5 Ngàn Dân Ca Tụng

6. Bài Tụng Ca

7. Bên Lòng Chúa

8. Lên Đền Thánh9. Tâm Sự Bên Chúa

10. Về Say Tình Chúa

11. Điệp Khúc Tán Dương

12. Tâm Tình Ca

13. Trọn Đời Bên Cha

14. Ra Đi Rộng Tiếng Hoan Ca

15. Kết Hợp Cùng Chúa

16. Một Đời Yêu Chúa

17. An Bình Trong Chúa


Lời Nguyện Dâng Mẹ - Ước Nhìn Nhan Mẹ - Tháng Hoa Dâng Mẹ -

Có Mẹ Trên Đời - Cầu Mẹ Mân Côi - Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội -

Tận Hiến Cho Mẹ - Mẹ Chúa Cao Vời - Cầu Xin Đức Mẹ

Cầu Mẹ Lộ Đức

Ca Mừng Chư Thánh - Dâng Kính Thánh - Ca Khen Thánh Nhân -

Mừng Thánh Giu Se - Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam

 -  -